Algemene Voorwaarden

Bepalingen HartenMuziek 2018  Piano- en Zanglessen en Koren

Artikel   1
De lesovereenkomst gaat in op 1 augustus 2017 en loopt af op 1 augustus 2018
De overeenkomst wordt automatisch verlengd, tenzij deze voor 1 juni 2018 schriftelijk wordt opgezegd.
De opzegtermijn is 2 maanden

Opzegdata:
vóór 1 december 2017  m.i.v. 1 februari 2018
vóór1 maart  m.i.v. 1 mei,
vóór 1 juni  m.i.v. 1 augustus.

Artikel   2 : Lesgeld en contributie
Kinderen/jongeren tot 21 jaar :
Het tarief voor 1 uur zang/ pianoles is € 21,00 per half uur
Maand : € 57,50
Jaar : € 690,-
(12 maanden per jaar, 33 lessen van een half uur)

Volwassenen :
Het tarief voor 1 uur zangles is € 48,75 ( incl. 21 % BTW)
Maand: €65,00
Jaar: € 780,00
(12 maanden per jaar, 16 lessen van 1 uur)

Contributie El Mishito
Bedrag € 30,00 per maand
Berekening lesgeld: 30 lessen van €12,00 = € 360,- ; 12 maanden € 30,00  per maand.

Contributie Hartenkoor
Bedrag € 24,00 per maand
Berekening lesgeld: 19 lessen van € 15,80 = € 300, – per jaar
Korting automatische betaling: 12x € 24 euro per maand= €288,-
Korting bedrag ineens:  € 280,-

Artikel   3 : Gemiste lessen
Wanneer een leerling geen gebruik maakt van de afgesproken les, is niettemin lesgeld verschuldigd. Bij verzuim van de leerling wegens ziekte dienen binnen de verzuimperiode tenminste 4 lessen te worden doorbetaald. Indien de verzuimperiode langer duurt dan 4 lessen, is de helft van het lesgeld verschuldigd over de lessen, die verzuimd worden na die periode. Na 8 gemiste lessen wegens ziekte gedurende een aaneengesloten verzuimperiode is geen lesgeld meer verschuldigd.

Artikel   4
Bij gemiste lessen door verzuim van de docent, worden de lessen verzet naar een ander tijdstip. Bij overmacht vervalt de les in overleg met leerling.

Artikel   5
De leerling heeft recht op 1x per jaar een verschuiving van de lestijd. ( voor koren n.v.t.)

Artikel 6
De vakantieperioden worden geregeld in overeenstemming met die van het basisonderwijs. ( voor koren n.v.t.)

Artikel 7
Tijdens voorspeelmiddagen en – avonden of andere openbare activiteiten kan er gefotografeerd of gefilmd worden. Deze foto’s of films kunnen gebruikt worden voor de website, folders, brochures of advertenties. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u hier bezwaar tegen maken via hartenmuziek@gmail.com

Welkom op de site van HartenMuziek.

Laat je inspireren door mooie muziek.
Ervaar wat zingen voor jou kan doen.Kom in actie en zing mee met één van de koren. Je bent welkom op een repetitie.Wil je dat ik een workshop bij je kom doen? Of wil je mooie muziek van Eric en mij op je receptie of opening?  Laat het me weten, er is veel mogelijk.

Hopelijk hebben we spoedig een muzikale ontmoeting!