Algemene Voorwaarden

Geplaatst op door

Bepalingen HartenMuziek 2018  Piano- en Zanglessen en Koren

Artikel   1
De lesovereenkomst gaat in op 1 augustus 2017 en loopt af op 1 augustus 2018
De overeenkomst wordt automatisch verlengd, tenzij deze voor 1 juni 2018 schriftelijk wordt opgezegd.
De opzegtermijn is 2 maanden

Opzegdata:
vóór 1 december 2017  m.i.v. 1 februari 2018
vóór1 maart  m.i.v. 1 mei,
vóór 1 juni  m.i.v. 1 augustus.

Artikel   2 : Lesgeld en contributie
Kinderen/jongeren tot 21 jaar :
Het tarief voor 1 uur zang/ pianoles is € 21,00 per half uur
Maand : € 57,50
Jaar : € 690,-
(12 maanden per jaar, 33 lessen van een half uur)

Volwassenen :
Het tarief voor 1 uur zangles is € 48,75 ( incl. 21 % BTW)
Maand: €65,00
Jaar: € 780,00
(12 maanden per jaar, 16 lessen van 1 uur)

Contributie El Mishito
Bedrag € 30,00 per maand
Berekening lesgeld: 30 lessen van €12,00 = € 360,- ; 12 maanden € 30,00  per maand.

Contributie Hartenkoor
Bedrag € 24,00 per maand
Berekening lesgeld: 19 lessen van € 15,80 = € 300, – per jaar
Korting automatische betaling: 12x € 24 euro per maand= €288,-
Korting bedrag ineens:  € 280,-

Artikel   3 : Gemiste lessen
Wanneer een leerling geen gebruik maakt van de afgesproken les, is niettemin lesgeld verschuldigd. Bij verzuim van de leerling wegens ziekte dienen binnen de verzuimperiode tenminste 4 lessen te worden doorbetaald. Indien de verzuimperiode langer duurt dan 4 lessen, is de helft van het lesgeld verschuldigd over de lessen, die verzuimd worden na die periode. Na 8 gemiste lessen wegens ziekte gedurende een aaneengesloten verzuimperiode is geen lesgeld meer verschuldigd.

Artikel   4
Bij gemiste lessen door verzuim van de docent, worden de lessen verzet naar een ander tijdstip. Bij overmacht vervalt de les in overleg met leerling.

Artikel   5
De leerling heeft recht op 1x per jaar een verschuiving van de lestijd. ( voor koren n.v.t.)

Artikel 6
De vakantieperioden worden geregeld in overeenstemming met die van het basisonderwijs. ( voor koren n.v.t.)

Artikel 7
Tijdens voorspeelmiddagen en – avonden of andere openbare activiteiten kan er gefotografeerd of gefilmd worden. Deze foto’s of films kunnen gebruikt worden voor de website, folders, brochures of advertenties. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u hier bezwaar tegen maken via hartenmuziek@gmail.com